Panel používateľa

Návod na reset tlačiarní HP

Reset tlačiarní HP (HP OfficeJet 4500)

Po vložení kazety do tlačiarne počítač hlási vetu „Nesprávna kazeta(-y)“ alebo „Problémy s kazetou“. Hlásenie môže byť sprevádzané svietením výstražnej červenej kontrolky.

Postup resetovania tlačiarne:

Postupujte podľa nasledovných krokov. Ak by zariadenie po niektorom z nich začalo pracovať, nemusíte postupovať ďalej. Pred začatím sa uistite, že kazety sú kompatibilné s Vašou tlačiarňou! Kompatibilitu si môžete overiť na našich stránkach :

1. Otvorte si našu stránku.

2. Z ponuky si vyberte výrobcu.

3. Vyberte typ a číslo Vašej tlačiarne.

 

Ak si overíte kompatibilitu náplní s Vašou tlačiarňou, postupujte ďalej.

Váš problém môže spôsobovať nedostatočný alebo prerušený elektrický kontakt. Preto vytiahnite, prekontrolujte a opätovne nainštalujte Váš cartridge.

1. Zapnite tlačiareň.

2. Otvorte kryt atramentových náplní a vyberte náplne. Nedotýkajte sa však medených kontaktov a trysiek! Môže dôjsť k zhoršeniu kvality tlače!

 

 

3. Náplne prekontrolujte a odstráňte prípadné ochranné prvky (pásky, krytky, obaly). Nesnažte sa však odstrániť medenú pásku!

 

4. Zasuňte kazetu do otvoru podľa schémy. Môžete opatrne zatlačiť na hornú časť aby správne zapadla na svoje miesto.

 

5. Uzavrite kryt náplní.

 

 

Pokiaľ Vaše problémy stále pretrvávajú, vyskúšajte nasledovné kroky:

 

„Soft“ resetovanie tlačiarne:

1. Vypnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

2. Vyčkajte 15 sekúnd.

3. Tlačidlom on/off znovu tlačiareň zapnite ().

4. Počkajte na „cvaknutie“, ktoré signalizuje zasunutie kazety na svoje miesto.

 

Toto resetovanie by mohlo vyriešiť Váš problém. Ak k tomu nedošlo, postupujte ďalej:

 

Vyčistenie elektrických kontaktov:

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

2. Otvorte kryt, vydržte, kým sa vozík s kazetami zastaví v polohe umožňujúcej ich vytiahnutie.

3. Odpojte napájací kábel a vyberte kazety. Dbajte na to, aby kazety neboli mimo zariadenie dlhšie než 30 minút!

4. Opticky preskúmajte kazety, či nie sú znečistené zaschnutým atramentom alebo zanesené prachom.

5. Navlhčite mäkkú, najlepšie bavlnenú handričku alebo špongiu do destilovanej vody. V nijakom prípade nepoužívajte riedidlo, benzín a iné rozpúšťadlá! Mohli by kazetu poškodiť.

6. Vyčistite iba časť kazety s medenými kontaktmi. Trysky nečistite.

 

7. Očistenú kazetu nechajte vyschnúť na zhruba 10 minút.

8. Čisté, suché a odmastené náplne zasuňte naspäť do slotu a uzavrite kryt.

9. Do tlačiarne zasuňte kábel napájania a zariadenie zapnite.

 

Pokiaľ Váš problém pretrváva, skúste nasledovné riešenie:

 

„Hard“ resetovanie tlačiarne (zapríčiní vrátenie tlačiarne do posledného funkčného nastavenia):

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

2. Vytiahnite napájací kábel.

3. Vyčkajte približne 20 sekúnd.

4. Reštartujte počítač štandardným spôsobom.

5. Do tlačiarne zapojte napájací kábel.

6. Tlačidlom on/off () tlačiareň zapnite, skontrolujte jej nastavenia a vytlačte testovaciu stranu.

 

Ak zariadenie stále nespolupracuje, je nevyhnutné obrátiť sa na náš personál.

Reset tlačiarní HP (HP OfficeJet 6500)

„Soft“ resetovanie tlačiarne:

1. Vypnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

2. Vyčkajte približne 15 sekúnd.

3. Opätovne zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

4. Počkajte na „cvaknutie“, ktoré signalizuje, že kazety sú na svojom mieste.

„Soft“ resetovanie by malo vyriešiť všetky bežné poruchy Vašej tlačiarne.

 

Pokiaľ k náprave nedošlo, postupujte nasledovne:

 

„Hard“ resetovanie tlačiarne (zapríčiní vrátenie tlačiarne do posledného funkčného nastavenia):

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

2. Vytiahnite napájací kábel.

3. Vyčkajte približne 20 sekúnd.

4. Reštartujte počítač klasickým spôsobom.

5. Zapojte napájací kábel.

6. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

Skontrolujte nastavenie zariadenia a skúste vytlačiť testovaciu stránku.

 

Ak sa Vám problém vyriešiť nepodarilo, postupujte nasledovne:

 

Vykonajte Partial“ (čiastočný) reset, ktorý vráti nastavenia tlačiarne na pôvodné (default settings):

1. Zapnite tlačiareň tlačidlom on/off ().

2. Vytiahnite napájací kábel.

3. Vyčkajte približne 20 sekúnd.

4. Stlačte a podržte tlačidlo 3 a # na ovládacom paneli Vašej tlačiarne.

5. Počas držania tlačidiel pripojte napájací kábel.

6. Tlačidlá držte aj počas doby štartovania tlačiarne. Na displeji sa Vám zobrazí hlásenie „part reset“.

7. Prekontrolujte správne nastavenie tlačiarne.

8. Vytlačte testovaciu stranu.

 

Pokiaľ sa Vám až doteraz nepodarilo vyriešiť Váš problém, zverte Vaše zariadenie odborníkom.

Napíšte nám!

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info